Mijn naam is Elody Postma en ik geef vanuit Praktijk Elody met veel enthousiasme psychomotorische therapie (PMT) aan kinderen en jongeren. Het werken met kinderen en jongeren is echt mijn passie. Door op een speelse manier contact te maken en aan te sluiten bij de belevingswereld van een kind, ontstaat er al snel vertrouwen en plezier binnen de therapie. Ik geloof dat dit plezier en vertrouwen nodig is om te kunnen ontwikkelen. Samen gaan we op zoek naar succeservaringen en naar wat het kind of de jongere kan helpen. Ik maak hierbij gebruik van bewegingsgerichte en lichaamsgerichte activiteiten. We gaan aan de slag in een zaal en doen spelletjes, oefeningen en leuke activiteiten.

Bij Praktijk Elody mag je doen! Want door te doen, ervaar je en door te ervaren, leer je!

Ik heb ervaring met het geven van PMT aan kinderen en jongeren in de Kinder- en Jeugdpsychiatrie en in de Jeugdhulp. Daarnaast heb ik gewerkt als begeleider van kinderen met een verstandelijke beperking en/of ontwikkelingsstoornissen. Ik ben via de Nederlandse Vereniging voor Psychomotorische Therapie en de Federatie Vaktherapeutische Beroepen als vaktherapeut in het register vaktherapie ingeschreven. Om mijn kennis en kunde wat betreft psychomotorische therapie te verbreden en te verdiepen, volg ik momenteel de master PMT. De master PMT leidt op tot master psychomotorisch therapeuten die voldoen aan de eisen van de huidige wereld van Gezondheidszorg, (Passend) Onderwijs en Welzijn. Daarnaast ben ik aangesloten bij een intervisiegroep en krijg ik supervisie.

Praktijk Elody