Psychomotorische therapie, afgekort PMT, is een ervaringsgerichte therapie die gebruik maakt van bewegingsactiviteiten en lichaamsgerichte oefeningen. PMT richt zich op wat het lichaam aangeeft zoals spanningssignalen, lichaamstaal, lichaamshouding of de ademhaling. Aan de hand van activiteiten en oefeningen kunnen kinderen en jongeren stil staan bij hun ervaringen en emoties. Oefenen en ervaren staat centraal. Een kind kan bijvoorbeeld leren zijn spanningssignalen te herkennen en ontspanningsoefeningen leren toepassen om met een spanningsvolle situatie om te gaan. Of een kind leert zich meer bewust te zijn van zijn emoties door beter te voelen wat er in zijn lijf gebeurt, waardoor hij beter en sneller op emoties kan reageren.

“Als ik doe, ervaar ik en daardoor begrijp ik mezelf beter!”

Afhankelijk van de hulpvraag worden lichaamssignalen bewust ervaren en herkend, de weerbaarheid vergroot, emoties en gedachten verkend en herkend en wordt al bewegend inzicht en verandering gerealiseerd. Om ook in het dagelijks leven te kunnen toepassen wat er in de PMT is ervaren en geleerd, wordt er afgestemd met ouders, overige hulpverlenende instanties en/of school. Er kan ook geoefend worden met klasgenootjes of met ouders in de zaal, wat het voor het kind of de jongere makkelijker maakt om het geleerde daadwerkelijk toe te passen. PMT kan zowel preventief, in de vroegsignalering als ook als onderdeel van (multidisciplinaire) behandeling ingezet worden.

Praktijk Elody