Praktijk Elody is aangesloten bij de FVB en NVPMT. Voor meer informatie over psychomotorische therapie raad ik u aan de volgende links te bekijken.

Nederlandse Vereniging voor Vaktherapeutische Beroepen (NVPMT)
Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB)

Vergoedingen
De kosten van een psychomotorische therapie behandeling worden door verschillende ziektekostenverzekeraars geheel of gedeeltelijk vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Voor meer informatie over de mogelijke vergoeding van de psychomotorische therapie raad ik u aan de volgende link te bekijken.

Vergoedingen vaktherapie

Privacy
Praktijk Elody vindt uw privacy zeer belangrijk. U kunt het privacy statement van Praktijk Elody lezen door op de volgende link te klikken.

Privacy statement Praktijk Elody

Clienttevredenheid 
Om behandelresultaten te meten wordt het vanuit Praktijk Elody op prijs gesteld wanneer u als ouder (waar mogelijk samen met uw kinderen) na afronding van een PMT behandeling de cliënttevredenheidslijst wilt invullen. Het is een korte lijst waarvan het invullen niet veel tijd in beslag zal nemen. Onderstaand vindt u de link naar de vragenlijst. Mocht u de ingevulde resultaten willen delen met de psychomotorisch therapeut vanuit Praktijk Elody dan kunt u als emailadres info@praktijkelody.nl invoeren. Alvast hartelijk dank voor het invullen!

Online tevredenheidsvragenlijst voor cliënten

Klachtenprocedure
Omdat ik als vaktherapeut aangesloten ben bij de FVB, kan een cliënt gebruik maken van de klachtencommissie van de FVB. Voor meer informatie over de klachtenprocedure kunt u de volgende link bekijken.

Klachtenprocedure FVB

Praktijk Elody