Praktijk Elody is aangesloten bij de FVBNVPMT en de NFG. Voor meer informatie over psychomotorische therapie raad ik u aan de volgende links te bekijken.

Nederlandse Vereniging voor Vaktherapeutische Beroepen (NVPMT)
Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB)

Vergoedingen
De kosten van een psychomotorische therapie behandeling worden door verschillende ziektekostenverzekeraars geheel of gedeeltelijk vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Voor meer informatie over de mogelijke vergoeding van de psychomotorische therapie raad ik u aan de volgende link te bekijken.

Vergoedingen vaktherapie

Het is verstandig om voor het starten van de therapie eerst contact te zoeken met de zorgverzekeraar in het kader van vergoeding.

Privacy
Praktijk Elody vindt uw privacy zeer belangrijk. U kunt het privacy statement van Praktijk Elody lezen door op de volgende link te klikken.

Privacy statement Praktijk Elody

Clienttevredenheid 
Om behandelresultaten te meten wordt het vanuit Praktijk Elody op prijs gesteld wanneer u als ouder (waar mogelijk samen met uw kinderen) na afronding van een PMT behandeling de cliënttevredenheidslijst wilt invullen. Het is een korte lijst waarvan het invullen niet veel tijd in beslag zal nemen. Onderstaand vindt u de link naar de vragenlijst. Mocht u de ingevulde resultaten willen delen met de psychomotorisch therapeut vanuit Praktijk Elody dan kunt u als emailadres info@praktijkelody.nl invoeren. Alvast hartelijk dank voor het invullen!

Online tevredenheidsvragenlijst voor cliënten

Klachtenprocedure
Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan eisen die in het kader van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) worden gesteld. Ook Praktijk Elody voldoet aan deze eisen.

Klachtenfunctionaris
Het kan voorkomen dat u als cliënt een klacht heeft over de geboden zorg. Mijn voorkeur gaat er naar uit dat u deze klacht rechtstreeks met mij bespreekt. Mocht u dat om welke reden dan ook niet prettig vinden, dan  bied ik u aan om gratis gebruik te maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris.

Geschilleninstantie
Het staat u vrij – indien de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet tot het door u gewenste resultaat leidt – u te wenden tot de onafhankelijke en door het ministerie van VWS erkende geschilleninstantie waarbij Praktijk Elody is aangesloten.

Met ingang van december 2019 is Praktijk Elody bij een erkende geschilleninstantie aangesloten. De geschilleninstantie is gemachtigd om bindende adviezen uit te brengen om zo tot een schikking tussen de partijen te komen. Eventueel kan ook een schadeclaim worden toegekend. Meer informatie vindt u via de website van het NIBIG.

Contact NIBIG 
Wanneer u een klacht heeft kunt u contact opnemen met het NIBIG via klachten@nibig.nl. Zij zullen u informeren over de mogelijkheden en eventuele verdere procedure.

Praktijk Elody